Λογισμικό Κ-ΣΕΠ

Λογισμικό Κ-ΣΕΠ

Νέο λογισμικό Κ-ΣΕΠ για την κλίμακα συναισθηματικής ευεξίας παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η Κλίμακα Συναισθηματικής Ευεξίας Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας (Κ-ΣΕΠ) Είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο έγκαιρης ανίχνευσης κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων μικρών παιδιών...