Τεχνικά Στοιχεία

Εύρος ηλικιών

2 έως 6 ετών

Ποιος απαντά

Παιδαγωγικό προσωπικό παιδικών σταθμών ή νηπιαγωγείων

Αριθμός προτάσεων

34 προτάσεις για τη συμπεριφορά του μικρού παιδιού, 6 προτάσεις για  τη σχέση της οικογένειας με το προσχολικό πλαίσιο

Τρόπος απάντησης

Κλίμακα διαβάθμισης 4 σημείων δήλωσης συχνότητας: 1= ποτέ, 2=σπάνια, 3=συχνά, 4=πάντα

Στάθμιση

Αντιπροσωπευτικό πανελλήνιο δείγμα νηπιαγωγών και βρεφονηπιαγωγών από νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς (δημόσιου & ιδιωτικού τομέα) για 1293 παιδιά (650 αγόρια και 633 κορίτσια) ηλικίας 2 έως 6 ετών

Τρόπος χορήγησης

Διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας. Επίσης διαθέσιμο και με χρήση έντυπης φόρμας (μόνο για τη χορήγηση)

Χρόνος χορήγησης

5-10 λεπτά

Ποιος το χορηγεί

Παιδαγωγικό προσωπικό (νηπιαγωγοί, βρεφονηπιαγωγοί/παιδαγωγοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας) Ψυχολόγοι

Σημείωση – Σας συστήνεται να αναζητήσετε την κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή, διάγνωση και / ή θεραπεία για οποιαδήποτε ψυχοεκπαιδευτική ή / και ιατρική / ψυχιατρική συνθήκη που πιστεύετε ότι μπορεί να έχει ένας μαθητής, είτε ως συμπέρασμα της ολοκλήρωσης του ερωτηματολογίου Κ-ΣΕΠ, είτε άλλως.