Νέο λογισμικό Κ-ΣΕΠ για την κλίμακα συναισθηματικής ευεξίας παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η Κλίμακα Συναισθηματικής Ευεξίας Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας (Κ-ΣΕΠ) Είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο έγκαιρης ανίχνευσης κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων μικρών παιδιών ηλικίας 2 έως 6 χρόνων. Αναπτύχθηκε με γνώμονα να συνδυάζει τον εντοπισμό και την εκτίμηση του βαθμού ύπαρξης ορισμένων από τους σημαντικότερους προστατευτικούς παράγοντες που διαθέτουν τα παιδιά με την καθοδήγηση για την εφαρμογή ειδικών ψυχοπαιδαγωγικών στρατηγικών για την ενίσχυσή τους και την στήριξη της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των μικρών παιδιών